MS-DOS, MS WINDOWS, MS WORD, MS EXCEL
S-1) DOS kelimesi aşağıdaki ifadelerden hangisinin kısaltmasıdır?
a) Data Owner System, b) Disk Optimize Services c) Disk Operating System d) Disk Organization System,
S-2) Geleneksel bir PC bilgisayar sisteminde aşağıdaki dosyalardan hangisinin silinmesi bilgisayarın çalışması sırasında çok önemli bir soruna sebep olmaz?
a) COMMAND.COM, b) XCOPY.EXE, c) AUTOEXEC.BAT, d) CONFIG.SYS,
S-3) DOS işletim sisteminde dosya adı veuzantısı en fazla kaç karakter olabilir? 
a) 3 - 8 b) 11 - 3 c) 8 - 3 d) 12 - 3
S-4) .........komutu sistem zamanını, ..........komutu ise sistem tarihini gösterir .
Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?  
A-) VER-VOL    B-) TYPE-DATE     C-) VER-TIME     D-) TIME-DATE
S-5) C sürücüsündeki DERS dizininde bulunan KIMYA.DOC isimli dosyayı diskete kopyalamak için DOS ortamında aşağıdaki komutlardan hangisini yazmak gerekir?
a) C:\> COPY KIMYA.DOC A: b) C:\> COPY KIMYA.DOC A:\DERS c) C:\> COPY DERS A: d) C:\> COPY C:\DERS\KIMYA.DOC A:
S-6) C Sürücüsündeki TXT uzantılı bütün dosyaları silen komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) C:\> TYPE *.TXT, b) C:\> DEL *.*, c) C:\> DEL TXT.*, d) C:\> DEL *.TXT,
S-7) ...........komutu dosyaları silmek için,...........komutu ise dizinleri silmek için kullanılır.   
Noktalı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir ?
a-) RD-DEL     b-) DELTREE-MD     c-) DEL-DELTREE   d-) DEL-RD
S-8)  BASKET.BAT dosyasının adını NBA.BAT olarak değiştiren komut hangisidir ?
a-) REN BASKET.BAT NBA.BAT     b-) REM BASKET.BAT NBA.BAT   c-) DEL BASKET.BAT             d-) REN NBA.BAT  BASKET.BAT
S-9) Label komutu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Bu komut disk veya disketleri kontrol eder, b) Dosyalara nitelik verir veya geri alır,
c) İşletim sisteminin sürüm numarasını görüntüler, d) Bu komut disk veya disketlerin etiket ismini görüntüler ve değiştirir,
S-10)  A: sürücüsünde bulunan disketteki bilgilerin aynısını, daha  sonra  A: sürücüsüne konan yeni diskete dizinler ve alt dizinler dahil  kopyalayan  komut  aşağıdakilerden hangisidir ?
a-) SYS A: A:   b-) DISKCOPY A: A:   c-) XCOPY A: A:  d-) COPY A: A:
S-11) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi MS Windows'ta kullanılan Fare kavramlarından biri değildir?
a) Enterlamak, b) Tıklamak, c) Çift tıklamak, d) Sürükleyip-bırakmak,
S-12) Aşağıdakilerden hangisi sisteminizde MS Word gibi bir kelime işlemci kurulu olmasa dahi, yazılarınızı yazmak, saklamak, için kullanabileceğiniz bir MS Windows uygulamasıdır?
a) Paint, b) Wordpad, c) Clipboard, d) Evrak Çantası,
S-13) MS Windows programında Klavyeden Alt+PrintScreen  tuşuna basıldığında aşağıdaki seçeneklerdeki işlemlerden hangisi doğru olur?
a) Aktif dökümanı yazıcıya gönderir, b) Pencereler arası geçiş yapar, c) Aktif pencereyi panoya kopyalar, d) Ekran görüntüsünü panoya kopyalar,
S-14) Windows’u yada çalışılan programı Klavye ile kapatmak için hangi kısayol tuşları  kullanılır ?
a) Alt-F4 b) Ctrl-F4 c) Ctrl-Tab d) Alt-Tab
S-15) Panodaki bir nesneyi bir programda yapıştırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
a) Ctrl-Insert b) Ctrl-Delete c) Shift-Insert d) Shift-Delete
S-16) MS Windows Masaüstünde yeralan düğmelerin sol alt köşesinde bulunan              işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bu düğmeye ait dosya silinmiştir, b) Bu simge bozuk bir dosyayı göstermektedir,
c) Bu düğme bir kısayol düğmesidir, d) Bu düğme bir üst dizini gösterir,
S-17) MS Windows programında Masaüstünün ayarları aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılarak yapılır?
a) Programlar, b) Denetim Masası  c) Belgeler, d) Donatılar,
S-18) MS Windows programında Sistem donanım elemanlarına (Yazıcılar, Disket sürücü, Hardisk sürücüsü, CD-ROM sürücü) en kolay erişim aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a) Masaüstü/Bilgisayarım, b) Masaüstü /Evrak Çantam, c) Başlat/Programlar Başlat sağ tıklanıp, Araştır
S-19) MS Windows programında bir diskete Format çekmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi uygulanır?
a) Bilgisayırım/Dosya/Biçimle, b) Bilgisayarım/Görünüm/Yenile, c) Bilgisayarım/Düzen/Kopyala, d) Bilgisayarım/Dosya/Disket Kopyala,
S-20) Bilgisayarınızda çalıştığınız en son 15 dosyayı belleğinde tutarak, dosyalara kolayca erişim sağlamanızı temin eden Windows bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bilgisayarım,  b) Belgeler, c) Geri Dönüşüm Kutusu,   d) Evrak Çantam,
S-21) MS Windows programında PROGRAMLAR penceresine yeni bir seçenek ekleme işlemi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile mümkündür?
a) Başlat/Ayarlar/Denetim Masası/Sistem b) Başlat/Ayarlar/Denetim masası
c) Başlat/Ayarlar/Görev Çubuğu d) Başlat/Ayarlar/Denetim Masası/Görev Çubuğu
S-22) MS Windows programında Başlat menüsünde yer alan Belgeler için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
a) Belge oluşturmak için kullanılır, b) Daha önce açılan belgelerin listesi görülür,
c) Belgeleri silmek için kullanılır, d) Belgeleri gruplayıp saklamak için kullanılır,
S-23) MS Windows programında Başlat menüsünde yer alan Bul seçeneği için aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?
a) Dosya içindeki resimleri bulmak için kullanılır, b) Adı veya içeriği bilinen dosyaları bulmak için kullanılır,
c) Yeni bir dosya açmak için kullanılır, d) Konu hakkında bilgi almak için kullanılır,
S-24) MS Windows programında hangi uygulamaların çalışmakta olduğu nasıl anlaşılır?
a) Başlat menüsüne bakılarak, b) Görev Çubuğundaki düğmelere bakılarak,
c) Masaüstündeki düğmelere bakılarak, d) Başlat menüsünden Belgelere bakılarak,
S-25) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi MS Windows programının BAŞLAT menüsüne ait bir menü seçeneği değildir?
a) Oturumu Kapat, b) Bilgisayarım, c) Ayarlar, d) Programlar,
S-26) MS Windows programında Başlat düğmesi üzerine farenin sağ tuşu ile tıklattığınızda aşağıdaki seçeneklerden hangisi görüntülenmez?
a) Aç, b) Araştır, c) Bul, d) Görünüm
S-27) Windows ortamında Bilgisayarımıza yeni bir yazıcı tanıtmak hangi seçenekle mümkün olur?
a) Bilgisayarım\Denetim Masası\Yazıcılar\Yazıcı Ekle b) Masaüstünden Yazıcı Seçeneği  tıklanarak\Yazıcı Ekle
c) Bilgisayarım\Denetim Masası\Bölgesel Ayarlar\Yazıcı Ekle d) Bilgisayarım\Denetim Masası\Yazıcı Ekle
S-28) MS Windows programında Windows Gezgininde bir klasör fare ile sürüklenerek başka bir sürücüdeki bir klasör üzerine bırakılırsa aşağıdaki seçeneklerdeki hangi işlem gerçekleşir?
a) Fare ile sürüklenen klasör, o sürücüdeki klasöre kopyalanır, b) Fare ile sürüklenen klasör, o sürücüdeki klasöre taşınır,
c) Fare ile sürüklenen klasör, başka bir sürücüye götürülemez, d) İşlem sonucunda İşlem hatalıdır mesajı gelir ve işlem gerçekleşmez.
S-29) MS Windows programında Windows Gezgininde bir klasörün adı önünde "+" işareti bulunuyorsa, bunun anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisi olur?
a) Klasörün alt klasörler bulunmakta olup, şu anda ekranda görünmektedir.
b) Klasörün alt klasörler bulunmakta olup, şu anda ekranda görüntülenmemektedir.
c) Klasörün içerisinde dosyalar bulunmakta olup, şu anda ekranda görüntülenmemektedir.
d) Klasörün içerisinde dosyalar bulunmakta olup, şu anda ekranda görüntülenmektedir.
S-30) MS Windows programında Windows Gezgininde iken GÖRÜNÜM menüsünden AYRINTILAR komutu çalıştırıldığında nesnelere ait aşağıda yazılı bilgilerden hangisi görüntülenmez?
a) Adları, b) İçerikleri, c) Türleri, d) Değiştirilme tarihleri,
S-31) MS Word programında bir dosya ilk defa açıldığında varsayılan olarak açılan dosyaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kitap, b) Belge, c) Sunu, d) Doküman
S-32) Boş bir MS Word belgesi, daha önceden hazırlanarak harddiske kopyalanmış bir MS Word belgesinin adı verilerek harddiske kopyalanmak istendiğinde aşağıdakilerden hangisi olur?
a) Bu dosya daha önceden oluşturulduğu için hiçbir işlem yapılmaz,
b) Bilgisayar bu belgeyi verilen isimle saklar, varolan belge kaybedilir,
c) Bilgisayar bu belgeyi verilen isimle başka belge olduğu için .....(2) şeklinde bir isimle saklar,
d) Bilgisayar hata mesajı verir ve kilitlenir,
S-33) Kullanıcı tarafından aksi belirtilmedikçe dosyalar saklandığında hangi klasöre kaydedilir?
a) Belgeler, b) Programlar, c) Masaüstü, d) Belgelerim,
S-34) Bilgisayarınızda MS Word programının çalışması sırasında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Aynı anda birden fazla döküman açık olabilir, b) Aynı dökümanın birden fazla kopyası açık olabilir.
c) Yazıcı tanımı değiştirilirse dökümanın sayfa üzerindeki görünümü değişebilir, d) Hiçbiri.
S-35) MS Word programında daha önceden kaydedilmiş bir dosyayı düzenlemek için harddiskten açtıktan sonra diskete kaydetmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile işlem yaparız?
a) Farklı Kaydet, b) Sakla, c) Kaydet, d) Kopyala,
S-36) Aşağıdakilerden hangisi MS Word programında Sayfa Yapısı komutu ile tanımlanamaz?
a) Solda bırakılacak boşluk, b) Sayfa kesmede bırakılacak boşluk,    c) Altta bırakılacak boşluk, d) Üstte bırakılacak boşluk,
S-36)  MS Word programında menü çubuğunda bulunan komutları daha kolay çalıştırabilmek için menü çubuğunun altında yer alan kısa yol düğmelerinin bulunduğu çubuğa ne ad verilir?
a) Formül Çubuğu, b) Durum Çubuğu, c) Araç Çubukları, d) Belge Çubukları
S-37) MS Word programı sistemden ilk defa açıldığında eğer kullanıcı müdahalesi yapılmamışsa aşağıdaki araç çubuklarından kaç tanesi varsayılan olarak görüntülenir?
Standart, Biçimlendirme, Çizim, Açıklama, Otomatik metin, Resim, Tablolar ve Kenarlıklar,
a) 2, b) 4, c) 5, d) 7,
S-38) MS Word penceresinde en altta bulunan ve sayfa, bölüm, satır numaraları gibi bilgiler içeren çubuk hangisidir?
a) Menü Çubuğu, b) Düzen Çubuğu,  c) Bilgi Çubuğu,
d) Durum Çubuğu,
S-39)  MS Word programında yandaki düğmenin işlevi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Simge durumuna küçült, Tam Ekran konumu getir, Pencereyi kapat, b) Pencereyi önceki konumu getir,Simge durumuna küçült, Pencereyi kapat,
c) Simge durumuna küçült, Pencereyi kapat,Pencereyi önceki konumu getir, d) Simge durumuna küçült, Pencereyi önceki konumu getir, Pencereyi kapat,
S-40)                          düğmelerinin soldan sağa doğru görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a)Aç,Yeni,Kaydet b)Yeni,Aç,Kaydet c)Kaydet,Yeni,Aç d)Kaydet,Aç,Yeni
S-41) MS Word programında yandaki düğme için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Metin Kopyalama b) Biçim Kopyalama, c) Formül kopyalama, d) Resim Kopyalama,
S-42)                         düğmelerinin soldan sağa doğru görevleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
a)   Son yapılan işlemin tekrarı,iptali, b) İlk yapılan işlemin tekrarı,iptali c)   İlk yapılan işlemin iptali,tekrarı, d) Son yapılan işlemin iptali,tekrarı,
S-43) MS Word programında yanda görülen düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dökümanı sütunlara bölmeyi sağlar. b) Dökümana tablo ilave etmeyi sağlar.
c) Dökümana çerçeve ilave etmeyi  sağlar. d)  Dökümana resim ilave etmeyi sağlar.
S-44) MS Word programında yanda görülen düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Belgeye tablo ekler,     b) Belgeye kenarlık ekler,  c) Belgeyi dört alana ayırır, d) Belgeyi 2 sütunlu bir duruma getirir,     
S-45) MS Word programında Yazılan bir dosya ile ilgili istatistikleri görmek için Dosya menüsünün altından Kısa Bilgi alt menüsü seçilir ve bu menüden İstatistikler seçeneğine girilir. Bu istatistiki bilgiler aşağıdakilerden hangisini içermez?
a) Kelime sayısı, b) Paragraf sayısı, c) Ara başlık sayısı, d) Satır sayısı,
S-46) MS Word programında Ekle menüsündeki Tarih saat komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisini gerçekleştirebiliriz?
a) Metindeki tarih ve saat biçimini değiştirir, b) İmlecin olduğu yere sistem tarih ve saatini yazdırır,
c) Metnin her sayfasna tarih ve saat bilgisi ekler, d) Metnin her sayfasındaki tarih ve saat bilgisini siler
S-47) Birden fazla belge ile çalışırken açık olan tüm belgelerin ekranda görülebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Pencere menüsü kullanılmalıdır, b) Dosya menüsü kullanılmalıdır, c) Görünüm menüsü kullanılmalıdır, d) Yardım menüsü kullanılmalıdır,
S-48) Yazılan metin içerisinde üst simge yapılması sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Önce üst simge yapılacak karekter seçilir, b) Sonra Görünüm menüsü tıklanır,
c) Yazı tipi komutu çalıştırılır, d) Üst simge seçeneği seçilir, Tamam düğmesi tıklanır,
S-49) MS Word programında Metin Kutusunun görevi aşağıdakilerden hangisinde belirtilmiştir?
a) Belgemizin bağımsız yerlerine yazı yazmak için kullanılır. b) Belgemize resim eklemek için kullanılır.
c) Belgemize yazı eklemek için kullanılır. d) Belgemize süslü yazı eklemek için kullanılır.
S-50) Bir MS Word belgesinde birçok kez kullanılan bir kelime yerine başka bir kelime yazılmak istenirse yazılmış durumdaki kelimeler hangi komutla değiştirilir?
a) Düzen menüsünden Kes/Kopyala komutu ile, b) Düzen menüsünden Kopyala/Yapıştır komutu ile,
c) Biçem menüsünden Otomatik Düzelt komutu ile, d) Düzen menüsünden Bul/Değiştir komutu ile,
MS ACCESS SORULARI
S-51) MS Access programı ile aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
a) Çizim yapılabilinir, b) Metin yazılabilinir, c) Slayt gösterisi hazırlanır d) Veri kaydı tutulabilir,
S-52) MS Access programında formlar hangi amaçla kullanılır?
a) Tablo oluşturmak için, b) Tablo ve Sorguların arayüzlerini oluşturmak için,
c) Tabloları silmek için, d) Makro oluşturmak için,
S-53) Form Tasarımı görünümünde yandaki düğmenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Form Sayfasında kullanılan alan adlarını listeler, b) Form sayfası içinden modül sayfasına geçişi sağlar,
c) Araç Kutusu isimli Araç Çubuğunu gizler/gösterir, d) Form Sayfasındaki Denetimlerin özelliklerini gizler/gösterir,
S-54) Aşağıdakilerden hangisi Birinci Anahtar özelliklerinden biri değildir?
a) Kayıtlara hızlı ulaşmayı sağlar, b) Tek (Unique) bir bilgidir, c) Verilmesi zorunludur, Diğer tablolarla ilişkiyi düzenler,
S-55) Matematiksel hesaplamalarda kullanılan veri türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tarih/Saat b) Sayı, c) Otomatik Sayı, d) Para Birimi
S-56) MS Access programında sorgular aşağıdaki seçeneklerden hangisini uygulamak için yapılır?
a) Grafiksel ögeleri kullanmak için, b) Belirli özelliklere göre seçim yapmak için,
c) Tabloları denetlemek içzin, d) Hiçbiri,
S-57) Veri Tabanı Yönetim Sistemi yazılımlarının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Aynı verilerin ortak kullanımının sağlanması b) Veri tekrarlarının önlenmesi,
c) Veri arasındaki tutarsızlığın giderilmesi d) Tabloların paylaşılması,
S-58) Veri Tabanı yazılımının içerisine girip, verilerle ilgili işlemleri yapan kullanıcı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Son kullanıcı b) Veri Tabanı Yöneticisi c) Kurum Yöneticisi d) Uygulama programcısı
S-59) Veri tabanı içerisindeki verilerden değişmez olanların girildiği tabloya ne ad verilir?
a) İşlem Tablosu, b) Transaction tablo c) Sorgulama Tablosu, d) Ana tablo
S-60) Aşağıdakilerden hangisi MS Access programındaki görünümlerden biri değildir?
a) Tasarım Görünümü b) Form Görünümü, c) Sorgu görünümü d) Veri Sayfası görünümü
DONANIM-MAKİNA BAKIM ONARIM
S-61) Kendi Harddiski bulunmadığı için bir ana makinaya bağlı olarak çalışan bilgisayarlara ne ad verilir?
a) Server, b) PC, c) Terminal, d) Laptop,
S-62) 256 MB büyüklüğünde bir ana belleğe sahip olan bir bilgisayarın çalışması sırasında kullandığı bellek miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 512 KB, b) 640 KB, 1 MB, d) 256 MB
S-63) Anakart üzerinde bulunan beyaz renkli 49+11=60 adet pin yuvası bulunduran genişleme yuvalarına hangi ad verilir?
a) ISA, b) PCI, c) AGP, d) AMR,
S-64) Tek bir portuna çoklayıcı takılarak 16 farklı araç bağlanabilen bilgisayar portuna nae ad verilir?
a) LPT portu, b) USB portu, c) PS/2 portu, d) Klavye portu,
S-65) BIOS'taki bir özelliğin kullanılabilir yapılması için aşağıdaki terimlerden hangisi seçilmelidir?
a) Enable, b) Disable, c) Read-Write, Always,
S-66) Yeni alınmış bir harddiski FDISK programı ile 3 partitiona bölerseniz, İlk partitiona ne ad verilir?
a) Birincil DOS bölümü, b) Uzatılmış DOS bölümü, Mantıksal DOS sürücüsü, DOS olmayan Bölüm,
S-67) Aşağıdakilerden hangisi göçmüş bir harddiskin OnTrack Easy Recovery programı ile kurtarılması sırasında Olmazsa olmaz kuralıdır?
a) Göçmüş hardiske dışarıdan hiçbir dosya yüklenmemelidir, b) Göçmüş hardiske öncelikle OnTrack Easy Recovery kurulmalı,
c) Kurtarmaya öncelikle fiziksel alanlardan başlanmalı, d) Kurtarmaya öncelikle mantıksal alanlardan başlanmalı,
S-68) Bir dosya bilgisayara disket içirisinde getirilip, disket sürücüden çalıştırılmak istendiğinde, bilgisayarın bu dosyayı çalıştırmak için kullandığı en önemli basamak hangisidir?
a) Öncelikle disket içerisinde virüs olup olmadığı sistem tarafından araştırılarak tespit edilir,
b) Öncelikle dosya uzantılarına bakılarak dosyanın çalıştırılacağı programın bulunup bulunmadığı tespit edilir,
c) Bilgisayar sistemi dosya içerisinde kısıtlamalar varsa öncelikle bu kısıtlamaları kaldırır,
d) Sistem öncelikle diskete enerji gidip, gitmediğini kontrol eder,
S-69) "Bilgisayar sisteminin temelini oluşturan  ve üzerine çeşitli parçaların takıldığı, fiberglastan yapılmış, koyu yeşil renkli levhadır." tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
a) Ses Kartı, b) Network kartı, c) Anakart, d) Hiçbiri,
S-70) Aşağıdaki genişleme yuvalarından hangisi sadece görüntü işlemleri için kullanılmaktadır?
a) ISA, b) VESA c) PCI, d) AGP,
S-71) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın çalışma prensiplerinden biri değildir?
a) En küçük bilgi 1 ve 0'larla tanımlanır, b) İlk giren son çıkar prensibi
c) İç içe odalar metodu d) Bilgiler kayıt, dosya, klasör sırasında depolanır.
S-72) Aşağıdakilerden hangisi günlükhayatta kullanılan yazıcı çeşitlerinden biri değildir?
a) Nokta vuruşlu, b) Harf vuruşlu, c) Mürekkep püskürtmeli d) Lazer
S-73) Bir bilgisayar ana kartında 2 tane IDE portu bulunduğuna göre, bu makinaya 1 adet CD-ROM sürücü ve en fazla kaç tane Harddisk bağlanabilir?
a) 2 tane Harddisk, b) 3 tane Harddisk, c) 4 tane Harddisk d) 1 tane Harddisk,
S-74) Aşağıdaki veri saklama ünitelerinden hangisine veriler Lazer etki ile yazılır?
a) Disketler, b) Harddisk, c) CD-ROM d) Tape
S-75) İşletim sistemlerinde kullanılan Dosya Paylaşım Tablosu FAT 16'dan, FAT 32'ye geçmekle ne kazanılmıştır?
a) Sabit diskler bad sektörlere karşı korunmuştur, b) Sabit diskler virüslere karşı korunmuştur,
c) Sabit diskler daha gerçekçi kullanılmağa başlanmıştır, d) Bazı İşletim Sistemlerinin FAT düzenleme sorunları kaldırılmıştır
WINDOWS NT 4.0 - NETWORK
S-76) Windows NT sisteminin bütün güvenlik özelliklerini üzerinde bulunduran kendi dosya sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) NTFS, b) HPFS, c) FAT, d) CDFS,
S-77) Tanımlanan bir kullanıcının parolasının sisteme ilk defa girildiğinde değiştirilmesi gerektiğini bildiren açıklama aşağıdakilerden hangisidir?
a) Cannot change Password, b) Password Never Expires,
c) Account Disabled, d) User Must Change Password at Next Logon,
S-78) Aşağıdakilerden hangisi Windows NT İşletim Sisteminin özelliklerinden değildir?
a) Çoklu ortam özelliği, b) Çok görevlilik, c) Güvenlik, d) İnternet servis sağlayıcılık,
S-79) Aşağıdaki terimlerden hangisi bir bilgisayar sistemindeki kullanıcının tüm haklara sahip olduğunu gösterir?
a) RO, b) RWD, c) NOR, d) Null,
S-80) Doğrusal Ağ mimarisinde (Bus topolojisi) kabloların boş kalan uçlarına takılan, 50 Ohm'luk direnç içeren malzemeye ne ad verilir?
a) HUB, b) Sonlandırıcı, c) Switch, d) Konnektör,
S-81) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağlarının sağladığı avantajlardan biri değildir?
a) Aynı verilerin ortak kullanımı, b) Bilgisayar kaynaklarının ortak kullanımı,
c) Herbir bilgisayar için ağ kartı satın alınması, d) Her bilgisayar için yazılım satın alınması gerekmemesi,
S-82) Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağının temel elemanlarından biri değildir?
a) Ağ yazılımı, b) Ana Makine, c) Terminal, d) Modem,
S-83) Aşağıdaki bilgisayar ağlarından hangisi en küçük alanı içerir?
a) LAN b) MAN c) WAN d) Internet
S-84) Aşağıdakilerden hangisi yapıldıktan sonra bir etki alanındaki kullanıcılar, başka bir etki alanındaki kullanıcıların bilgisayarlarına erişerek, kaynaklarını kullanır?
a) Güvenme, b) Paylaşım, c) Modemle bağlanma, d) Yedekleme
S-85) Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağında kullanılan kablo çeşidi değildir?
a) Koaksiyel kablo, b) Fiber kablo, c) NMH kablo, d) UTP kablo,
VİRÜSLER-ANTİVİRÜS PROGRAMLARI
S-86) Çalıştığında bilgisayarınıza değişik şekilde zarar verebilen, bilgisayar programlarına ne ad verilir?
a) Virüs, b) Antivirüs, c) Truva atı, d) Makro
S-87) Aşağıdakilerden hangisi ön yüzde yararlı işler yaparken, arka yüzde bilgisayar sistemine zarar verecek işlemleri yapan bilgisayar programlarıdır?
a) Virüs, b) Antivirüs, c) Truva atı, d) Makro
S-88) Bilgisayar sisteminiz çöktüğünde bilgisayar sisteminizi ayağa kaldırmak için, İşletim Sistemi kullanılarak hazırlanan disketlere ne ad verilir?
a) Açılış Disketi, b) İlkyardım tamir disketi, c) Veri nakil disketi, d) Kurtarma Disketi,
S-89) Aşağıdakilerden hangisi bir virüs çeşidi değildir?
a) Dosya virüsü, b) Dizin virüsü, c) Boot sektör virüsü, d) Makro virüsü,
S-90) Aşağıdakilerden hangisi virüslerin yayılma yolları arasında sayılamaz?a) Disket ile dosya aktarımı, b) Anonim dosya arşivlerinden dosya indirme,
c ) Yasal programları kullanma,  d) Bilgisayar ağlarından dosya çekme,
S-91) Aşağıdaki terimlerden hangisi bilgisayar sisteminde virüs olduğunu belirtir?
a) Scanned,  b) Infected,  c) Cleaned,  d) Removed,
S-92) Aşağıdakilerden hangisi virüslere ait bir özellik değildir?
a) Çalışabilir bir özelliğe sahiptir,  b) Kendi kendini kopyalayabilir,
c) Bilgisayar sistemindeki biyolojik kodlardır,  d) Diğer çalıştırılabilir programlara bulaşabilir,
SIKIŞTIRMA VE ARŞİVLEME PROGRAMLARI
S-93) Aşağıdakilerden hangisi Dosya Sıkıştırma ve arşivleme programlarının kullanılma amaçlarından biri değildir?
a) Büyük boyutlu dosyaları daha küçük bir alana sıkıştırmak için, b) Dosya taşıma sırasında programların taşınabilecek büyüklüğe getirilmesi için,
c) İnternetten dosya indirirken daha az zaman harcamak için, d) Büyük dosyaların daha küçük dosyalara bölünmesi için,
S-94) Aşağıdaki dosya sıkıştırma proğramlarından hangisi DOS İşletim Sistemi altında kullanılmaktadır?
a) WINRAR, b) WINZIP, c) ARJ, d) ARŞİV,
S-95) Okul isimli bir dosyayı bulunduğumuz klasör içerisinne Winzip programı ile sıkıştırmak için dosyayı sağ tıklattıktan sonra çıkan menüden aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmemiz gerekir?
a) Add to zip, b) Add to Okul.zip, c) Extract to, d) Extract to Okul.zip
S-96) Sıkışık durumda bulunan Okul.zip dosyasını bulunduğumuz klasör içerisine Winzip programını kullanarak çözmek istersik, dosyayı tıklattıktan sonra çıkan menüden aşağıdaki seçeneklerden hangisini seçmemiz başka bir işlem yapmamızı gerektirmez?
a) Add to zip, b) Add to Okul.zip, c) Extract to, d) Extract to Okul.zip
BİLGİSAYAR LABORATUVARI YÖNETİMİ
S-97) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar laboratuvarı olma amacıyla açılmayan birimdir?
a) Özel kullanım laboratuvarları, b) Sınırlı kullanım laboratuvarları, c) Bilgisayar sınıfları, d) İnternet Cafeler,
S-98) Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar laboratuvarlarında kullanılan programlar arasında sayılmaz?
a) Eğlence programları, b) İşletim programları, çc) Eğitim programları, d) İletişim progrramları,
S-99) Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar laboratuvarı kurulurken, öğretmenlerin sınıfa hakim oluşunu ve öğrencilerin sağlıklarını düşünerek kurulacak laboratuvar tipidir?
a) Çevresel yerleşim (U tipi), b) Klasik yerleşim (İ tipi) c) Özel yerleşim (H tipi) Dikey Yerleşim (E tipi)
S-100) Aşağıdakilerden hangisi bir bilgisayar laboratuvarı kurulması planlanırken kullanılan çevresel şartlardan değildir?
a) Yeterli elektrik gücü, b) Zeminden yüksekliği, c) Güneş ışını alma durumu, d) Güney rüzgarı alma durumu