14.01.2002 - 01.02.2002 tarihleri arasında 18 Eylül İlköğretim Okulunda açılan Bilgisayar Kullanım Kursuna katılanlar hakkında doldurulacak değerlendirme fişidir

F. 3

Sıra No. Eğitim faaliyetine katılanların
Adı Soyadı En son görev yeri Çalış-
malara katılmak ve sorumlu-
luk almak
İmtihan-
lar
daki başarı durumu
Başarı ortala-
ması
Düşünceler
1 F.Gülcan ONUR Halk Eğitimi Merkezi 95 88 92 Geçti
2 Ayşe ERAL Halk Eğitimi Merkezi 95 90 93 Geçti
3 Kısmet TOPRAK Halk Eğitimi Merkezi 95 90 93 Geçti
4 Nilgün ORAL Erdek Lisesi 95 98 97 Geçti
5 Nurşen EKİTLİ Erdek Lisesi 95 98 97 Geçti
6 Nurcan OKUTAN ŞEN Atatürk İÖO. 95 94 95 Geçti
7 N. Asil ÖNAL Atatürk İÖO. 100 92 96 Geçti
8 Çiğdem ESER Atatürk İÖO. 95 92 94 Geçti
9 Gülser AKYOL 18 Eylül İÖO 100 98 99 Geçti
10 Yücel ÇELİK 18 Eylül İÖO 95 98 97 Geçti
11 Doğan ÖNÇAL 18 Eylül İÖO 100 94 97 Geçti
12 Ebru PEHLİVANLI 18 Eylül İÖO 95 98 97 Geçti
13 Ruhi HANCI 18 Eylül İÖO 100 96 98 Geçti
14 Tülin ACET 18 Eylül İÖO 95 98 97 Geçti
15 Özlem YORGANCILAR 18 Eylül İÖO 95 98 97 Geçti
16 Çağla TÜRKEL 18 Eylül İÖO 100 98 99 Geçti
17 Kevser HEKİMOĞLU 18 Eylül İÖO 100 98 99 Geçti
18 Sevim TOGAY 18 Eylül İÖO 95 98 97 Geçti
19 Emine KARAGÖZ 18 Eylül İÖO 95 98 97 Geçti
20 Ebru ÇAĞLAR 18 Eylül İÖO 95 92 94 Geçti
21 Gülgün YILMAZ 18 Eylül İÖO 95 96 96 Geçti
22 Berrin OSANÇ 18 Eylül İÖO 95 92 94 Geçti
23 Ebru ONARAN Ocaklar İÖO 95 98 97 Geçti
24 Hasibe ZEYBEK Ocaklar İÖO 95 98 97 Geçti
25 Naci İNAL R.Ahmet Mercan İÖO 100 98 99 Geçti
26 Nuray KAHYA R.Ahmet Mercan İÖO 100 98 99 Geçti
27 Yeliz KAPUCU R.Ahmet Mercan İÖO 100 98 99 Geçti
28 Gülfidan ŞENSOY 18 Eylül İÖO 100 98 99 Geçti

Eğitim Yöneticisi ve Öğretim Üyelerinin
Adı, Soyadı ve İmzaları
İbrahim YILDIZ
Öğretim Üyesi